I found this on ebay, he misspelled "PORSHE"

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-custom-vw...lsQ5fLiterature